Regnskap

1Leverandørfakturaer

Leverandørfakturaer er kun tilgjengelig dersom du har faktura- og regnskapsmodulen..

Få full oversikt over utgiftene dine.

Gå til: Regnskap – Leverandørfakturer, her finner du oversikt over alle inngående faktura som venter på godkjenning eller er bokført.

Velg: “Vis guide” oppe til høyre. Og guiden vil gi deg en innføring i denne oversikten.

2Bokføring

Bokføring er kun tilgjengelig dersom du har faktura- og regnskapsmodulen..

Hvordan bokføre i Centiga.

Gå til: Regnskap – Bokføring, her kan du bokføre inngående fakturaer, manuelle bilag og kreditnota fra leverandør.

Velg: “Vis guide” oppe til høyre. Guiden vil ta deg gjennom bokføringsskjermbildet steg for steg.

Merk: Det lønner seg å ha lastet opp et bilag før du starter guiden.

Faktura (og kreditnota) fra leverandør kan mottas som EHF, per e-post som .pdf eller lastes opp manuelt.

Manuelle bilag kan sendes til bokføring per e-post eller lastes opp manuelt.

Du vil ikke få tilgang til posteringsbildene om det ikke er bilag i bokføring.

E-postadresse til Bokføring i Centiga finner du ved å klikke på drop-down menyen ved ditt selskapsnavn oppe til høyre. Denne kan du enkelt kopiere og dele med dine leverandører.

3Importer data

Gå til: Regnskap 
Merk: Kun dersom du har faktura og regnskapsmodulen

Under “Importer” finner du:

Import transaksjoner:
Importer hovedbokstransaksjoner fra Excel.

Import fra Visma:
Importert lønnsfiler fra Visma. Filtype som støttes: .csv.

Import fra Mamut:
Importer lønnsfiler fra Mamut. Filtype som støttes: .xlsx.

4Attesteringsflyt

Du kan sette opp attesteringsflyt for godkjenning av kostnader samt betaling dersom du har faktura og regnskapsmodulen 

Gå til: Innstillinger – Generelle innstillinger, fane: Godkjenning.

For at en bruker skal kunne godkjenne kostnader, og/eller betalinger, må brukeren tildeles rettigheter til dette på forhånd. Når det er gjort, vil brukeren dukke opp i listen over personer som kan settes opp som godkjenner(e). 

Betalingsgodkjenning brukes dersom du har en fullstendig bankintegrasjon med remittering. 

For å invitere annen bruker, gå til: Innstilling – Brukere. Klikk på knappen; +Inviter bruker og følgende pop up vises:

Her kan du tildele ny bruker godkjenningsrettigheter. Når du klikker på lagre, sendes det en invitasjon per e-post til mottaker.

Hvilke rettigheter brukeren tildeles ut ifra hvilken gruppe som velges her, kan sees under Innstillinger – Selskapets brukergrupper. [Nøkkel ikon].

Hva blir det neste

Back To Top