Kom i gang

1Legg til nytt selskap

Å legge til et nytt selskap gjør du enkelt. Velg “Min portefølje” fra drop-down meny ved ditt selskapsnavn oppe til høyre.

Klikk på  “Legg til nytt selskap” -knappen:

2Onboarding av nytt selskap

Vårt onboardingsløp lar deg legge til et nytt selskap på samme måte som når du opprettet kontoen din.

Merk: Det vil være enkelte menyer som ikke er tilgjengelig. Dette er avhengig av hvilken pakke du velger.

3Åpningsbalanse

For å legge inn åpningsbalanse, gå til: Innstillinger – Åpningsbalanse. 

Du kan legge inn denne manuelt eller importere.

Se video av hvordan dette gjøres på vår Youtube-kanal:

4MVA

Er ditt firma registrert i Merverdiavgiftsregisteret, aktiverer du MVA når du legger inn selskapet ditt i Centiga 

Dersom du blir registrert etter du har onboardet kan du endre oppsettet under Innstillinger – MVA. 

Centiga er satt opp med standard mva-koder knyttet til hovedbokskonto. Dersom du har behov for å endre mva kode for en konto gjør du dette ved å redigere konto under; Innstillinger – Kontoplan. 

I kontoplanen styrer du foreslått mva-kode for kontoen og om kontoen er låst til en spesifikk mva-kode. 

Dersom du har faktura og regnskapsmodulen kan du sende MVA-Rapport direkte fra Centiga. For å koble Centiga mot Altinn må følgende gjøres:

 • Opprett Centiga som datasystem i Altinn.
 • System ID og passord registreres under: Innstillinger – Altinn innstillinger.
 • Brukeren som skal sende inn MVA-oppgaven må ha korrekt rettighet i Altinn.
 • Brukeren må ha registrert mobilnummer i sin Altinn-profil for mottak av engangskode.

Ved innsending av MVA-rapporten logger man seg på Altinn med MinID passord.

MVA-rapporten sendes ferdig utfylt til Altinn og må signeres direkte i Altinn portalen.

Merk: Vi jobber med å få på plass mulighet for ferdig signert rapport.

5Selskapsdetaljer

Når firma er opprettet i Centiga bør du sjekke og eventuelt endre på selskapsdetaljene dine før du starter å fakturere.

Gå til: Innstillinger – Selskapsdetaljer. Det er viktig at «registrert adresse» er fylt ut. Her kan du også legge inn annen info om ditt selskap. 

6EHF Oppsett

For å sende EHF må du aktivere under: Innstillinger – EHF. 
 
Har du kun fakturamodulen kan du sende EHF til kundene dine som er Elma registrert. Dette kan du gjøre umiddelbart etter at du har aktivert EHF. 

Har du faktura og regnskapsmodulen kan du i tillegg til å sende EHF også motta EHF.  

VIKTIG: Aktivere og lagre kun én gang. Dersom du skrur av/på gjentatte ganger kan dette påvirke registreringen mot Elma.

Merk: Hvis du tidligere har brukt et annet regnskapsprogram til å motta EHF, må du først avregistrere EHF for det programmet. Når det er gjort kan du aktivere EHF i Centiga.  

7Importer transaksjoner

Du kan importere hovedbokstransaksjoner fra Excel fil.
Gå til: Regnskap – Importer.

Velg “Import Transaksjoner” og følg stegene.

Obligatoriske felter:

 • Dato
 • Regnskapskonto (Kontonummer)
 • Beskrivelse
 • Beløp
 • MVA kode (kun om du er MVA-registrert og har aktivert dette i programmet.)

Valgfrie felter:

 • Bilagsnr
 • Tekst
 • Leverandørnr.
 • Kundenr.

Dersom filen inneholder transaksjoner mot konto 1500 eller 2400 må kunde- eller leverandørnummer også angis i filen og valgfrie felter tilhørende disse må velges ved import.

MERK: Ved import av fil med mange transaksjoner er det viktig at beløp på samme dato går i null totalt.

Hva blir det neste

Back To Top