Innstillinger

1Regnskap

Gå til: Innstillinger

Under “Regnskap” finner du:

Regnskapsår:
Her administrerer du selskapets regnskapsår, legg opp nye eller oppdaterer eksisterende.

MVA:
Administrere selskapets MVA detaljer.

Stengte perioder:
Lås bestemte perioder her. Dette for å forhindre oppdatering av data på avsluttede regnskapsperioder.

 

2Importer data

Gå til: Innstillinger
Merk: Menyvalgene varierer iht. hvilken modul du har..

Under “Importer data” finner du:

Importer kunder/leverandører:
Importer liste over kunder/leverandører fra Excel-fil til Centiga.

Import transaksjoner:
Importer hovedbokstransaksjoner fra Excel.

Import fra Visma:
Importert lønnsfiler fra Visma. Filtype som støttes: .csv.

Import fra Mamut:
Importer lønnsfiler fra Mamut. Filtype som støttes: .xlsx.

Eksporter SAF-T Fil:
Eksporter regnskapsdata i SAF-T format.

 

3Annet

Gå til: Innstillinger
Merk:
Menyvalgene varierer iht. hvilken modul du har..

Under “Annet” finner du:

Tilleggsfunksjoner:
Her kan du skru på tilleggsfunksjoner som er tilgjengelige for modulen din.

Valuta:
Valuta administreres her. Du kan aktivere/deaktivere valutaen du har bruk for.

Hendelseslogg:
Systemet logger mange aktiviteter. Du kan se loggen for ditt selskap her.

Generelle innstillinger:
Her kan du administrere KID, leverandør-/kundeinnstillinger samt sette opp godkjenningsflyt dersom du har regnskapsmodul.

Altinn innstillinger:
Her administrerer du tilgang til Altinn. Dette gjør at Centiga kan koble seg til Altinn for levering av MVA.

EHF innstillinger:
Aktiver EHF her.

SAF-T-kontokartlegging:
Oppdater din eksisterende kontoplan til gyldig SAF-T konto

 

4Organisasjon

Gå til: Innstillinger
Merk: 
Menyvalgene varier iht. hvilken modul du har..

Under “Organisasjon” finner du: 

Selskapsdetaljer:
Her kan du oppdatere adresser og kontaktinformasjon for bedriften.

Kontoplan:
Menyen gir deg mulighet til å administrere kontoplanen din, bl.a. legge opp nye kontoer.

Åpningsbalanse:
Se hvordan du legger inn åpningsbalanse her.

Brukere:
Her kan du administrere hvem som kan få tilgang til ditt firma.

Selskapets brukergrupper:
Her kan du administrere brukergrupperettigheter.

 

5Fakturafaktoring

Gå til: Innstillinger

Under “Fakturafaktoring” finner du:

Svea FLYT:
Aktiver FLYT-integrasjonen for å selge fakturaene dine til FLYT her.

Fakturaoppfølging:
Aktiver fakturaoppfølging her, så tar vi oss av dine purringer.

6Produkt

Gå til: Innstillinger

Under “Produkt” finner du:

Produkter:
Administrer produkter som kan benyttes til fakturering.

Kategorisering av produkter:
Administrer eiendelskategorier.

Måleenhet:
Behandle måleenheter

Hva blir det neste

Back To Top