Bank

1Bankoppsett

Gå til: Bank – Bankoppsett

Legg til bankkonto

Klikk på “Opprett” for å legge til en bankkonto.

Du kan legge til flere bankkontoer, men kun en bankkonto kan velges som standard.

Standardkonto er bankkontoen som vises på utgående faktura og ved registrering av betaling etc.

2Bankintegrasjon

KID  

Kid på faktura kan bestilles via Bank – Bankoppsett.  

Klikk på «Bestill bankintegrasjon» og følg stegene.  I Centiga bruker vi standard 11 siffer, samt modulus 10. 
(Kundenummer+fakturanummer + kontrollsiffer)  

Du kan få spørsmål om hvilket regnskapsprogram du bruker når du setter opp integrasjon mot banken din, da må du svare; Centiga. 

Etter bestilling mottar du aktiveringskoder i retur fra din bank. Disse registrerer du i oppsettet på din bankkonto [blyantikon] i boksen under Innbetaling. 

 
Du kan gjøre en direkte integrasjon for konto(er) i Dnb og Sparebank1. For alle andre banker, vil du bli sendt inn på Nets skjema som er ferdig utfylt og klart for signering og innsending bank. 

 

INNBETALINGER  

Innbetalinger kan føres på flere måter 

 • Manuelt 
 • Bankintegrasjon – vi benytter “Innbetaling Total” dvs at både betalinger med og uten Kid leses inn på fil fra banken. 
 • Kid – oppdaterer faktura automatisk 
 • Automatisk innbetaling uten Kid – leses inn på fil, må føres mot faktura fra Bank – Åpne innbetalinger 

 

REMITTERING 

Vi har remittering for  

 • Dnb
 • Sparebank1 (i pilot)
 • ZTL (i pilot) – kun for AS/ASA.

Onboarding for remittering/ bankbetaling direkte fra Centiga bestilles fra Bank – Bankoppsett. Vi veileder deg basert på banken du benytter.  

Etter bestilling mottar du aktiveringskoder i retur fra din bank. Disse registrerer du i oppsettet på din bankkonto [blyantikon] i boksene under Utbetalinger. 

3Bankavstemming

BANKAVSTEMMING 

Bankavstemming er kun tilgjengelig dersom du har faktura- og regnskapsmodulen..

Bankavstemmingsfiler kan bestilles for direkte innlesning for: 

 • Dnb
 • Sparebank1 (i pilot)
 • ZTL (i pilot)  kun for AS/ASA

Du kan også enkelt laste ned Excel-transaksjoner fra din bank og lese inn disse direkte i avstemmingen. 

I bankavstemmingen kan du enkelt 

 • Matche bank og regnskapstransaksjoner  
 • Oppheve avstemte poster 
 • Bokføre mot ubetalte fakturaer 
 • Bokføre manuelle føringer 
 • Laste opp vedlegg til banktransaksjoner 
 • Legge inn kommentar på åpen post 
 • Kommunisere mellom kunde og regnskapsfører vedr åpne poster 

Hva blir det neste

Back To Top